På den här webbplatsen använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookiesStäng

Air Liquide Healthcare levererar medicinsk oxygen och medicinsk luft direkt hem till patienterna

För beställning eller leveransinformation, vänligen kontakta Air Liquide Healthcare's kundservice:

Vem behöver Medicinsk Oxygen? 


Oxygen, eller syre, är en förutsättning för livet. En ung frisk individ har cirka 97% oxygensaturation (syremättnad) i blodet men värdet sjunker med åldern. Värden under 90% har på sikt en skadlig inverkan på kroppen och värden under 70% är potentiellt livshotande. En alltför hög oxygenhalt i inandningsluften och vävnaderna kan också vara skadlig. Det finns så gott som aldrig någon anledning att höja syremättnaden över det normala för åldern.

Långtidsbehandling med oxygen (medicinsk syrgas) i hemmet ordineras av läkare. Behandlingen ordineras främst till patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och svår kronisk hypoxi i vila. Andningsoxygen är ett läkemedel som i princip endast skall ordineras vid hypoxi (onormalt låg syremättnad). Andnöd, bröstsmärta, illamående och så vidare är i sig inte indikationer för oxygenbehandling. Ordinationen ges av läkare och omfattar dos (som oftast anges i liter/minut), administrationssätt och planerad behandlingstid. Doseringen bestäms med hjälp av artärblodgasprover och pulsoximetri.

Vid svår kronisk hypoxi förlänger långtidsbehandling med oxygen, LTOT, överlevnaden och patientens livskvalitet höjs.

Källa:  www.vårdhandboken.se - Oxygenbehandling, 2009-11-13


När används Medicinsk Luft?

Den medicinska luften används huvudsakligen som drivgas for inhalation av mediciner via inhalationsutrustningar. Vid användning av kringutrustning tillsammans med gasflaskorna, ansluts dessa till den svart/vita snabbkopplingen på regulatordelen.

Medicinsk luft kan beställas som 1-, 2-, eller 5-litersflaskor med motsvarande benämningar L1, L2 samt L5. För L1- och L2-flaskorna finns en väska att tillgå i form av en ryggsäck.

© 2019 Nordic Infucare AB | Tel 054-534805 | Fax 054-534787 | air@aiolos.se | Box 14026 | 167 14 Bromma